Kovalchuk, Ilya
Blue Set 2 w/A
Atlanta Thrashers 2008-09
#17 Size: 56

NHL Atlanta Thrashers #17 Kovalchuk, Ilya Blue Set 2 w/A 2008-09 Jersey Size 56

SOLD: $1,575.00
Kovalchuk, Ilya<br>Blue Set 2 w/A<br>Atlanta Thrashers 2008-09<br>#17 Size: 56